the warranty

Tất cả các sản phẩm được bán tại cửa hàng hoặc trực tuyến thông qua website và các trang thương mại điện tử chính thức của chúng tôi đều được hỗ trợ bảo hành một năm kể từ ngày mua hàng trong các điều kiện sau:

Chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm bạn đặt hàng không bị lỗi sản xuất trong một năm kể từ ngày sản phẩm được giao.
Bảo hành này không áp dụng cho các hư hỏng xảy ra trong hoặc sau quá trình sử dụng làm hư hoặc mất đi các phụ kiện đi và các chức năng vốn có của sản phẩm.
Không áp dụng khi có hư hỏng bên ngoài đối với sản phẩm như: rách do va chạm, trày xước,…

Để được hỗ trợ chi tiết hơn, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách gửi e-mail tới info@artebags.vn

invalid warranty

 

Lưu ý rằng bảo hành của bạn không hợp lệ trong các trường hợp sau,

Các hư hỏng và / hoặc trục trặc của sản phẩm sau thời hạn bảo hành
Hư hỏng và / hoặc hỏng hóc do sử dụng không đúng cách hoặc bất cẩn
Thiệt hại và / hoặc hỏng hóc do sửa đổi hoặc sửa chữa không chính đáng
Các hư hỏng và / hoặc trục trặc do những người không được ủy quyền hoặc bên thứ ba can thiệp. 

Để được hỗ trợ chi tiết hơn, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách gửi e-mail tới info@artebags.vn