Trang web www.artebags.vn là một cổng thông tin mua sắm trực tuyến (sau đây gọi là, cổng hoặc trang web) thực hiện bởi MONA MEDIA (sau đây gọi là MONA MEDIA), một công ty CÔNG TY TNHH MONA MEDIA của Việt Nam số đăng ký kinh doanh 0313728397 và địa chỉ đăng ký tại 632 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh,Việt Nam sử dụng Cổng thông tin như một kênh bán hàng của sản phẩm ARTE thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam.

Chính sách bảo mật này thiết lập các cơ sở mà Người bán và MONA MEDIA (sau đây gọi là Chúng tôi, hoặc các bộ điều khiển dữ liệu chung) xử lý thông tin thông qua cổng thông tin này của Tập đoàn Inditex.

Bằng việc sử dụng trang web này hoặc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cổng thông tin hoặc bằng các kênh có sẵn khác, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các chính sách bảo mật hiện tại và bạn nên xem lại văn bản này, mỗi khi bạn sử dụng trang web để đảm bảo rằng bạn đồng ý với với tất cả các chính sách.

 1. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU VÀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CƠ BẢN:

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân về con người của bạn (sau đây gọi là Dữ liệu cá nhân) khi bạn sử dụng Cổng thông tin. Nhưng không giới hạn, dữ liệu cá nhân này bao gồm thông tin cá mà bạn gửi khi bạn đăng ký vào cổng thông tin củatập đoàn Inditex , truy cập vào/ hoặc mua hàng qua trang web. Các thông tin bao gồm Họ, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thanh toán, chữ ký (khi thực hiện mua hàng trực tuyến), giọng nói (khi gọi điện thoại cho bộ phận bán hàng), ngày sinh, tuổi, giới tính, phương thức thanh toán khi mua hàng, thông tin mua hàng trong quá khứ ID của người dùng và thông tin thanh toán của bạn.

Trong các trường hợp cụ thể, bên thứ ba có thể đã cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn bằng cách sử dụng tính năng hoặc dịch vụ trên Cổng thông tin, ví dụ thông qua việc gửi cho bạn thẻ quà tặng hoặc vận chuyển đơn hàng đến địa chỉ của bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu của bạn nếu có liên quan đến tính năng hoặc dịch vụ này, như được nêu trong Chính sách Bảo mật và Cookie này.

Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi những thông tin được yêu cầu, Chúng tôi không thể hoàn thành mục đích thu thập thông tin, cũng như cung cấp sản phẩm cho bạn.

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 1. a) Đăng ký như một người sử dụng ở cổng thông tin của tập đoàn Inditex: các dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được dùng để đăng ký bạn thành một người sử dụng ở cổng thông tin và để cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ và chức năng có sẵn cho bạn như là một người sử dụng đã đăng ký.
 2. b) Đơn đặt hàng: Việc phát triển, hỗ trợ và nâng cao hiệu suất của việc đặt hàng và hợp đồng mua bán các sản phẩm mà bạn đã mua từ người bán hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác giữa các bên có liên quan đến mục hành chính quản trị và pháp lý.

Bên cạnh đó, Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để liên lạc với bạn thông qua e-mail, điện thoại hoặc tin nhắn để SMS thông báo đến bạn về tình trạng của đơn đặt hàng và những thông tin liên lạc khác liên quan đến các dịch vụ, bao gồm cập nhật bảo mật của cổng thông tin.

Trong trường hợp mà bạn cung cấp chúng tôi thông tin của bên thứ ba, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã thông báo và nhận được sự đồng ý của họ để thông tin này sẽ được cung cấp cho các mục đích giải thích dưới đây. Trong trường hợp sau khi mua một sản phẩm hoặc thẻ quà tặng (sau đây gọi là: hàng hoá), thông tin của bên thứ ba cung cấp chỉ được sử dụng chỉ cho (i) quản lý giao hàng hoặc xác nhận về việc nhận hàng hoá và (ii) tham dự bất kỳ truy vấn hoặc yêu cầu mà bạn hoặc bên thứ ba có thể có;

 1. c) Nhận quà: trong trường hợp đó bạn có một phiếu quà tặng và bạn muốn trả lại hàng hoá liên kết với nó thông qua trang web, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp trên đơn hang để trả hàng (a) quản lý các yêu cầu và xử lý các việc đến lấy hàng (b) bất kỳ yêu cầu gặp mặt có liên quan đến phiếu quà tặng hoặc trả hang mà bạn yêu cầu, và (c) xác nhận việc chấp nhận của trả hàng và sau đó gửi chứng từ về số tiền hoàn trả qua thư điện tử hoặc những phương tiện điện tử khác tương đương.
 1. d)  Kích hoạt các cơ chế cần thiết nhằm ngăn chặn và phát hiện hành vi sử dụng trái phép Cổng thông tin (ví dụ: trong quy trình mua và trả hàng cũng như hành vi gian lận có thể xảy ra với bạn và/hoặc chúng tôi. Nếu chúng tôi cho rằng giao dịch có thể là giao dịch gian lận hoặc chúng tôi phát hiện hành vi bất thường cho thấy nỗ lực gian lận khi sử dụng các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, quy trình xử lý này có thể dẫn đến các hậu quả như chặn giao dịch hoặc xóa tài khoản người dùng của bạn.
 2. e)  Để phục vụ cho các mục đích lập hóa đơn và cung cấp cho bạn phiếu và hóa đơn cho các giao dịch mua hàng bạn đã thực hiện thông qua trang web hoặc tại bất kỳ cửa hàng thực tế nào của ARTE.
 3. f)  Yêu cầu: Trong trường hợp bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào, thông qua mẫu liên hệ có sẵn trong Cổng thông tin của tập đoàn Inditex, dữ liệu cá nhân của bạn và chi tiết liên lạc có thể được sử dụng để trả lời các thắc mắc của bạn, bao gồm các thông tin liên quan đến dịch vụ kỹ thuật của Cổng thông tin, hoạt động của cổng thông tin, hoặc nghi ngờ có liên quan đến đơn đặt hàng, vv…. chúng tôi có thể sẽ liên lạc với bạn qua e-mail, điện thoại hoặc tin nhắn SMS để trả lời thắc mắc của bạn một cách hiệu quả.
 4. g)  Tiếp thị: MONA MEDIA sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích cá nhân hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và cho phép chúng tôi đưa ra gợi ý dựa trên tương tác của bạn với ARTE trên cổng thông tin và phân tích hồ sơ người dùng của bạn (ví dụ: dựa trên lịch sử mua hàng và duyệt web của bạn). Tương tự, để hiển thị cho bạn quảng cáo trên Internet mà bạn có thể thấy khi truy cập các trang web và ứng dụng, ví dụ như trên các phương tiện truyền thông xã hộiquảng cáo bạn nhìnthấy có thể được hiển thị ngẫu nhiên, nhưng trong nhiều trường hợp khác, những quảng cáo này có thể liên quan đến sở thích hoặc lịch sử mua hàng và duyệt web của bạn.
 • –  Nếu bạn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, MONA MEDIA có thể cung cấp cho các công ty đối tác một số thông tin nhất định để họ có thể hiển thị cho bạn quảng cáo về ARTE và nhìn chung, cung cấp cho bạn và những người dùng như bạn quảng cáo dựa trên hồ sơ của bạn trên các trang truyền thông xã hội này. Nếu bạn muốn có thông tin về việc sử dụng dữ liệu và cách thức quảng cáo trên các phương tiện truyền thông xã hội, vui lòng tìm hiểu chính sách bảo mật của các trang truyền thông xã hội mà bạn có hồ sơ ở đó.
 • –  MONA MEDIA cũng sử dụng dữ liệu của bạn để tiến hành đánh giá và phân tích phân khúc khách hàng đối với quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho người dùng trên một số nền tảng đối tác của chúng tôi. Để tiến hành công việc này, MONA MEDIA hợp tác với các bên thứ ba để cung cấp công nghệ cần thiết (ví dụ: cookie, pixel, SDK) nhằm sử dụng các dịch vụ này. Xin lưu ý rằng, mặc dù MONA MEDIA không cung cấp dữ liệu nhận dạng cá nhân cho các đối tác này, MONA MEDIA có thể cung cấp cho họ một số hình thức mã hiệu nhận dạng (ví dụ: ID quảng cáo được liên kết với thiết bị, số nhận dạng được liên kết với cookie, v.v.). Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về vấn đề này, vui lòng xem lại Chính sách Cookie của chúng tôi. Tương tự, bạn có thể đặt lại ID quảng cáo hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hóa trên thiết bị của mình (nếu bạn đã cài đặt Ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị iOS, bạn có thể điều chỉnh tùy chọn của mình trong mục Cài đặt/Quyền riêng tư/Quảng cáo. Nếu bạn sử dụng thiết bị Android, hãy truy cập Cài đặt/Google/Quảng cáo).
 1. h) Làm phong phú dữ liệu: Khi MONA MEDIA thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ nhiều nguồn khác nhau, trong một số trường hợp các dữ liệu này có thể được hợp nhất nhằm mục đích cải thiện hiểu biết về nhu cầu và sở thích của bạn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ (bao gồm cho mục đích phân tích, tạo hồ sơ người dùng, nghiên cứu tiếp thị, khảo sát chất lượng và cải thiện tương tác của chúng tôi với khách hàng). Ví dụ, điều này đề cập đến cách thức MONA MEDIA có thể kết hợp thông tin của bạn nếu bạn có tài khoản đã đăng ký và bạn mua hàng với tư cách là khách sử dụng cùng một email được liên kết với tài khoản của bạn, hoặc thông tin được tạo tự động (chẳng hạn như địa chỉ IP và MAC hoặc siêu dữ liệu) mà MONA MEDIA có thể liên kết với thông tin bạn đã cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua hoạt động của bạn trên Cổng thông tin hoặc tại bất kỳ cửa hàng nào của chúng tôi (ví dụ: thông tin liên quan đến giao dịch mua hàng của bạn, cho dù tại các cửa hàng thực tế hoặc trực tuyến, sở thích của bạn, v.v.).

Người sử dụng (Bạn) đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân cung cấp là đúng và chính xác và cam kết sẽ thông báo với chúng tôi nếu có về sự thay đổi hoặc thay đổi nào. Nếu việc cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ trên mẫu đăng ký gấy tổn thất hoặc thiệt hại cho website , cho bên bán hoặc cho bất kỳ bên thứ 3 nào, người sử dụng sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 1. ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Việc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi có thể được kích hoạt nếu người dùng muốn thông qua Cổng thông tin Tập đoàn Inditex bằng cách người sử dụng chấp nhận.
Nếu bạn cho chúng tôi sự đồng ý trước của bạn, MONA MEDIA sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm của ARTE, cũng như từ bất kỳ thương hiệu và / hoặc các công ty khác sử dụng các kênh bán hàng thuộc tập đoàn Inditex (với các hoạt động liên quan đến việc lĩnh vực trang trí, dệt may, sản phẩm thời trang và trang trí nội thất, cũng như các lĩnh vực miễn phí khác như mỹ phẩm hoặc hàng hóa bằng da, cũng như sự phát triển và hỗ trợ các hoạt động thương mại điện tử), bao gồm cả, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ này, gởi các thông điệp thương mại qua email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông điện tử tương đương khác (chẳng hạn như tin nhắn SMS) hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể thay đổi tùy chọn của bạn liên quan đến việc gửi thông điệp thương mại thông qua việc truy cập Tài Khoản Của Tôi. Bạn sẽ chỉ nhận thư điện tử thương mại mà bạn đã đồng ý, hoặc được pháp luật cho phép. Bạn có thể bỏ đăng ký thông qua phần Đăng ký nhận.

 1. TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUỐC TẾ

Để đạt được mục đích đã nêu trong các phần trên, Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ hoặc chuyển các thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng ta đến công ty MONA MEDIA. Bạn được thông báo rằng thông qua việc đăng ký và cung cấp cho chúng tôi thông tin thông qua trang web này, bạn rõ ràng cho phép chúng tôi tiết lộ và/ hoặc chuyển dữ liệu đó cho các công ty nói trên của tập đoàn Inditex. Ngoài ra, để đạt được các mục đích đã nêu trong Các phần 1.b và 1.d, Người bán có thể cần tiết lộ hoặc chuyển thông tin mà bạn cung cấp cho chúng vào một số đơn vị khác là một phần của MAP VN. Bạn được thông báo rằng của chúng tôi, bằng cách đăng ký và cung cấp cho chúng tôi thông tin qua trang web này, bạn thể hiện sự ủy quyền cho chúng tôi tiết lộ và / hoặc chuyển dữ liệu đó cho các công ty nói trên của MAP VN.

Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin này cho các công ty con và công ty liên kết của Inditex, S.A., đơn vị xử lý bên thứ ba, trung tâm xử lý đơn hàng, tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi (như điều tra gian lận, thu tiền hóa đơn, các chương trình liên kết và tặng thưởng, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và phân tích, quản lý giao dịch tài chính, dịch vụ kho vận, vận chuyển (và/hoặc cơ sở đối tác của họ), các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác liên quan đến tiếp thị và truyền thông, như các trang truyền thông xã hội, đại lý quảng cáo hoặc đối tác quảng cáo, quản lý đơn hàng và dịch vụ khách hàng, và/hoặc phân tích các giao dịch được thực hiện thông qua trang web nhằm cung cấp cho người dùng của chúng tôi sự đảm bảo cần thiết trong các giao dịch mua hàng, v.v.) hoặc để xử lý giao dịch mua hàng của bạn khi cần. Bằng cách cung cấp thông tin trên trang web này hoặc cung cấp cho chúng tôi theo cách khác, bạn cho phép chúng tôi tiết lộ và xử lý thông tin của bạn như đã nêu. Nhằm đảm bảo hiệu quả cung cấp dịch vụ, sự chấp thuận của bạn đối với việc truy cập/tiết lộ này bao gồm những trường hợp mà các nhà cung cấp có thể hoạt động tại Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu.

 1. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn được quyền sử dụng quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và phản đối của bạn bằng cách gửi email tới info@artebags.vnvới chủ đề “ARTE-Vietnam”. Nếu cần thiết, chúng tôi yêu cầu nhận biết danh tính của người truy cập và. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo mức độ an toàn bảo mật tối đa. Trong trường hợp bạn quyết định thực hiện các quyền đó, vui lòng cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email với quyền truy cập, chỉnh sửa, xoá và phản đối đang thực hiện.

Trong trường hợp bạn không muốn chúng tôi gửi thông tin cho bên thứ ba để hiển thị quảng cáo, bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình trên thiết bị di động bằng cách đặt lại ID quảng cáo hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hóa trên thiết bị của bạn. Nếu bạn cài đặt Ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị iOS, bạn có thể thay đổi tùy chọn trong mục Cài đặt/Quyền riêng tư/Quảng cáo. Nếu bạn sử dụng thiết bị Android, vui lòng truy cập Cài đặt/Google/Quảng cáo. Nếu bạn đang truy cập trang web, bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của bạn.

 1. THÔNG TIN VỀ COOKIES

Cookie sử dụng trong trang web này là các tập tin văn bản nhỏ với thông tin về hướng truy cập của người sử dụng, mà mục tiêu chính là để cải thiện trải nghiệm của bạn ở trang web. Vui lòngđọc và tìm hiểu thêm thông tin về các tập tin cookie mà chúng tôi sử dụng, mục đích của chúng và các thông tin quan tâm khác.

Thông tin về cookie

Cookie là gì?

Một cookie là một tập tin văn bản nhỏ mà trang web lưu trữ trên máy tính, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị khác mà bạn sử dụng, về thông tin hướng truy cập của bạn trên trang web đó. Cookie là cần thiết để cho việc duyệt Web thuận lợi hơn và sễ sử dụng hơn, và chúng không làm hỏng máy tính.

Mặc dù Chính sách này sử dụng thuật ngữ chung “Cookie” vì là phương pháp chính để lưu trữ thông tin sử dụng cho trang web này , không gian lưu trữ “cục bộ” của trình duyệt cũng được sử dụng cho các mục đích giống như Cookies. Tất cả thông tin có trong phần này cũng được áp dụng cho “Lưu trữ cục bộ”.

Những gì Cookie được sử dụng làm gì website?

Cookies là một phần thiết yếu trong cách thức hoạt động của các trang web chúng tôi. Mục đích chính của Cookies là cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Ví dụ: chúng được sử dụng để nhớ sự chọn của bạn (ngôn ngữ, quốc gia, v.v.) trong khi duyệt và các lần truy cập sau này trong tương lai

Thông tin được thu thập bởi cookies cũng cho phép chúng tôi để cải thiện trang web bằng cách ước tính số lần và mật độ sử dụng, sự phù hợp của các trang web lợi ích đối với cá nhân người dùng, tìm kiếm nhanh hơn, vv.

Đôi khi, nếu chúng tôi đã nhận được sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi có thể sử dụng Cookies, gắn thẻ hoặc các thiết bị tương tự khác để tiếp nhận thông tin giúp chúng tôi hiển thị bạn các quảng cáo dựa trên việc phân tích các thói quen duyệt Web của bạn.

Những Cookies nào không được dùng trên trang web này là?

Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như địa chỉ của bạn, mật khẩu, dữ liệu thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của bạn, vv…, trong cookies chúng tôi sử dụng.

Những Người sử dụng thông tin lưu trữ trong cookie?

Các thông tin được lưu trữ trong Cookies từ trang web của chúng tôi được sử dụng độc quyền bởi chúng tôi, ngoại trừ những người được xác định dưới đây như “cookie cho bên thứ ba”, được sử dụng và quản lý bởi các tổ chức bên ngoài cung cấp dịch vụ theo yêu cầu cho chúng tôi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm duyệt website của chúng tôi. Các dịch vụ chính mà các “cookies cho bên thứ ba” được sử dụng là để có được số liệu thống kê truy cập và đảm bảo các giao dịch thanh toán được thực hiện.

Làm thế nào để tránh sử dụng cookie trên trang web này ?

Nếu bạn muốn tránh việc sử dụng Cookies trên trang này, và tính đến những hạn chế như mô tả bên trên, trước tiên bạn phải vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies trong trình duyệt của bạn và sau đó xóa các tập tin Cookies được lưu trong trình duyệt của bạn liên quan đến trang web này.

Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để ngăn ngừa việc sử dụng Cookies tại bất kỳ thời điểm nào.

Làm thế nào để vô hiệu hóa và ngăn chặn việc sử dụng Cookies?

Bạn có thể hạn chế, ngăn chặn hoặc xóa Cookies từ trang web này bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cấu hình trình duyệt của bạn làm theo các bước hướng dẫn dưới đây. Trong khi các thiết lập khác nhau ở mỗi trình duyệt, Cookies thường được cấu hình trong “Tùy chọn” hay “Công cụ”. Để biết thêm chi tiết về cấu hình Cookies trong trình duyệt của bạn, hãy xem menu “Trợ giúp” trong trình duyệt đó.

Trang web này sử dụng Cookies nào av2 mục đích đích cụ thể?

Biểu đồ dưới đây cho thấy Cookies, thẻ và các thiết bị tương tự khác được sử dụng bởi trang web này, cùng với thông tin về mục đích, thời gian và việc quản lý (thuộc quyền sở hữu và bởi bên thứ ba) của mỗi loại.

Kỹ thuật và cá nhân hóa Cookies: để xác định và thẩm định, duyệt web, giao diện tùy biến, yêu thích …

Các Cookie được sử dụng để xác định người dùng trong suốt quá trình truy cập/ sử dụng, ngăn không cho người dùng lặp lại quá trình đăng nhập trên trang web, các thủ thuật tăng tốc cố định trên trang web, ghi nhớ các lựa chọn phiên làm việc hoặc những lần ghé thăm kế tiếp, ghi nhớ các trang đã truy cập , Vv

COOKIES

MỤC ĐÍCH

THỜI

LƯỢNG

QUẢN LÝ

 

Nhận dạng người dùng

Cho phép xác định, và xác thực người dùng. Chúng cũng chứa dữ liệu kỹ thuật từ phiên làm việc của người sử dụng ví dụ như, thời gian chờ đợi kết nối, phiên nhận dạng, vv…

Session Phiên truy cập

Cookies riêng

Phiên nhận dạng người truy cập

Cho phép xác định phiên truy cập http của người dùng. Rất phổ biến trong tất cả các ứng dụng web để xác định yêu cầu nhận dạng người dùng trong một phiên try cập

Session Phiên truy cập

Own cookies Cookies riêng

Tình trang truy cập

Cho phép xác định, hướng truy cập của người dùng (bắt đầu phiên làm việc, trang đầu tiên, truy cập đầu tiên, chuyển trạng thái, tình trạng biểu quyết, vv…).

Session Phiên truy cập

Own cookies Cookies riêng

Sự lựa chọn của người dùng

Lưu trữ người dung chọn các phiên truy cập ví dụ như địa điểm bán hàng, ngôn ngữ, tiền tệ, sản phẩm, kích cỡ vv…

Session Phiên truy cập

Own cookies Cookies riêng

Sở thích và sự lựa chọn cuối cùng

Cho phép ghi nhớ sự lụa chọn yêu thích của người truy cập (ví dụ như cửa hàng) cũng như các lựa chọn cuối cùng của người (Cửa hàng, sản phẩm, cookies được đồng ý cài đặt, vv) cho phiên truy cập web lần sau.

Persistent Dai dẳng

Own cookies Cookies riêng

Giỏ hàng hóa

Cho phép sao lưu thông tin về giỏ mua sắm, cũng như các chi tiết xác định của người truy cập liên quan đến giỏ hàng nói trên.

Session Phiên truy cập

Own cookies Cookies riêng

Giao thức

Cho phép xử lý các thay đổi được xử lý giữa các tên miền an toàn (https) và không an toàn (http) (giao thức).

Session Phiên truy cập

Own cookies Cookies riêng

   

Dùng Cookie phân tích hướng truy cập.

Cookie có được thông tin chung về truy cập của người dùng vào trang web (không phải nội dung) để sau đó cung cấp thông tin tổng hợp về các truy cập này cho các mục đích thống kê.

COOKIES

MỤC ĐÍCH

THỜI LƯỢNG

QUẢN LÝ

Nguồn (WC_GASource)

Được sử dụng để xác định nguồn gốc của người truy cập đến trên một trang khác từ trang web này, ví dụ, nếu họ vào trang chi tiết sản phẩm từ một mạng lưới sản phẩm, tìm từ trình duyệt hoặc từ một trang web bên ngoài.

Persistent Dai dẳng

Own cookies Cookies riêng

Phân tích bởi Google

Cho phép giám sát trang web bằng công cụ Google Analytics, là một dịch vụ được cung cấp bởi Google để lấy được thông tin người truy cập vào trang web. Một số dữ liệu sẽ lưu như sau: số lần người dung truy cập vào trang web, thể hiện ngày của lần truy cập đầu tiên và cuối cùng, truy cập bao lâu, bắt đầu từ trang nào người dùng truy cập vào trang web, công cụ tìm kiếm nào để sử dụng truy cập vào trang web hoặc Liên kết nào mà họ nhấp vào, từ các địa điểm nào trên thế giới nơi người dùng truy cập, v.v. Cấu hình các cookie được xác định trước bởi dịch vụ do Google cung cấp và thông tin do cookie tạo ra về việc sử dụng trang web sẽ được truyền và lưu trữ bởi Google, Inc. (công ty đặt tại Hoa Kỳ). Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo trang bảo mật của GoogleAnalytics, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, để có thêm thông tin về các cookie đang được sử dụng và cách tắt chúng. Vui lòng biết rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các trang web bên thứ ba.

Persistent Dai dẳng

Third party Bên thứ ba

Tối ưu hóa (optimizelySegme nts; optimizelyEndUse rId optimizelyPending LogEvents; optimizelyBuckets …)

Cookies được xác định với các tên miền optimizely.com hoặc www.optimizely.com, cho phép chúng tôi tối ưu hóa hình thức, cảm giác và tin nhắn nói chung, mục đích là để đảm bảo rằng người dùng có những trải nghiệm nhất quán trên trang web của chúng tôi, tùy theo Cách người sử dụng sử dụng nó. Một số dữ liệu lưu để được phân tích cho việc sau đó là: số lần cập nhật cho người dùng xem, phân đoạn thông tin khách truy cập như trình duyệt, khảo sát, chiến dịch phân loại nguồn điện thoại di động, và tất cả các phân khúc cá nhân đã xác định trước được, vv… Cấu hình của các cookies được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Optimizely, Inc. (một công ty ở Hoa Kỳ vì thế chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo trang web của họ https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles / 200040335, để có thêm thông tin về cookie mà họ sử dụng, cũng như cách vô hiệu hóa chúng qua liên kết sau https://www.optimizely.com/opt_out. Vui lòng nhớ kỹ rằng chúng tôi không chịu nội dung và sự chính xác của các trang web của bên thứ 3

Persistent Thường xuyên

Third party Bên thứ ba

Pixel chuyển đổi và SDK

Các công cụ này cho phép chúng tôi theo dõi trình duyệt của người dùng với mục tiêu triển khai các dịch vụ đánh giá thông qua công nghệ do bên thứ ba cung cấp (ví dụ như Facebook) và cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang truyền thông xã hội này và các trang web khác như Google.

Để biết thêm thông tin về công nghệ này và cách hủy kích hoạt (lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các trang web bên thứ ba), vui lòng tiếp tục tìm hiểu:

Thông tin về các công nghệ này:

 • –  Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences
 • –  Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es

Nếu bạn đã cài đặt Ứng dụng của chúng tôi và không muốn chúng tôi hiển thị quảng cáo, bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình trên thiết bị di động bằng cách đặt lại ID quảng cáo hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hóa trên thiết bị của bạn như sau: Nếu bạn đã cài đặt Ứng dụng Zara trên thiết bị iOS, bạn có thể điều chỉnh tùy chọn trong mục Cài đặt/Quyền riêng tư/Quảng cáo. Nếu bạn sử dụng thiết bị Android, vui lòng truy cập Cài đặt/Google/Quảng cáo

Thường xuyên

Bên thứ ba

   

Dùng Cookies để phân tích mua hàng

Các Cookie co khả năng này thu thập thông tin trên thiết bị truy cập được dung cho việc mua hàng được thực hiện trên trang web, để xác minh rằng các giao dịch được cung cấp đầy đủ đảm bảo cho khách hàng. Những cookie này không bao giờ sao lưu những thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như chi thẻ.

COOKIES

MỤC ĐÍCH

THỜI LƯỢNG

QUẢN LÝ

Trang thiết bị mua hàng (thx_guid)

Cho phép nhận diện các thiết bị (máy tính, điện thoại, v.v …) từ đó việc mua hàng được thực hiện trên trang web sẽ được dung cho việc phân tích sau, nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng sự đảm bảo trong các hoạt động mua hàng. Thông tin thu thập được trong các cookie này được thông qua một công ty bên ngoài (Cybersource) thu thập để tiến hành sự phân tích này.

Persistent Thường xuyên

Third party Bên thứ ba

           

Bảng thông tin này sẽ luôn được Cập Nhật sớm nhất có thể ngay khi các dịch vụ được cung cấp trên trang web này thay đổi. Tuy nhiên, bảng thông tin có thể tạm thời không bao gồm cookies, gắn thẻ hoặc các thiết bị tương tự khác khi được cập nhật, mặc dù sẽ luôn có những thiết bị có mục đích giống như những cái trong bảng này.